MBL Bonifačić Krk

SPECIJALISTIČKE I VISOKODIFERENTNE PRETRAGE

U Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Krk svakim danom možete napraviti pretrage :

 • tumorskih markera
 • panel mrakera za muškarce
 • panel markera za žene
 • markere hepatitisa
 • krvnu grupu
 • hormone
 • panel obrade plodnosti
 • panel štitnjače /zdravlje štitnjače
 • panel prostate /zdravlje prostate
 • vitamine
 • minerale

Tumorski markeri

 • AFP
 • CEA
 • CA 15-3
 • CA 125
 • HE4
 • ROMA INDEKS
 • CA 72-4
 • CA 19-9
 • PSA
 • fPSA
 • beta HCG (ukupni + beta jedinica)
 • NSE
 • CYFRA 21-1
 • Tireoglobulin (TG)
 • Chromogranin A
 • S100

Hormoni

 • Estradiol
 • FSH
 • LH
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Sekrecijski prolaktin
 • Testosteron
 • Slobodni testosteron
 • DHEA-S
 • SHBG
 • TSH
 • Ft3
 • T3
 • Ft4
 • T4
 • beta HCG(ukupni + beta jedinica)
 • 17 – hidroksiprogesteron
 • Androstendion
 • Kortizol
 • AMH
 • ACTH

Markeri hepatitisa

 • Anti-HAV-IgM
 • Anti –HAV
 • HbsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HBc
 • Anti-HBc IgM
 • Anti-HBe
 • Anti-HCV
 • HbeAg

Tumorski markeri​

AFP
CEA
CA 15-3
CA 125
ROMA
INDEKS
CA 72-4
CA 19-9
PSA
fPSA
beta HCG (ukupni
+ beta jedinica)
NSE
CYFRA 21-1
Tireoglobulin (TG)
Chromogranin A
S100

Hormoni​

Estradiol
FSH
LH
Progesteron
Prolaktin
Sekrecijski prolaktin
Testosteron
Slobodni testosteron
DHEA-S
SHBG
TSH
Ft3
T3
Ft4
T4
beta HCG
(ukupni + beta jedinica)
17 – hidroksiprogesteron
Androstendion
Kortizol
AMH
ACTH

Markeri hepatitisa

Anti-HAV-IgM
Anti-HAV
HbsAg
Anti-HBs
Anti-HBc
Anti-HBc IgM
Anti-HBe
Anti-HCV
HbeAg

LABORATORIJSKI PANELI

ZDRAVLJE ŠTITNJAČE
(TSH,T3,T4)
PANEL ŠTITNJAČE SA SLOBODNIM FRAKCIJAMA HORMONA
(TSH, fT3, fT4)
KOMPLETAN PANEL ŠTITNJAČE
(TSH, T3, T4, fT3, fT4, Anti-TG, Anti-TPO)
ZDRAVLJE PROSTATE
(PSA, fPSA, urin test traka i sediment)
PANEL OBRADE PLODNOSTI
TSH, estradiol, FSH, LH, prolaktin, testosteron, AMH
PANEL MARKERA MUŠKARCI
CEA, CA19-9, PSA, AFP
PANEL SLOBODNOG TESTOSTERONA​
SLOBODNI TESTOSTERON, SHBG
PANEL MARKERA ŽENE
CEA, CA19-9, CA125, CA15-3
KRVNA GRUPA
Krvna grupa + Rh faktor + Iregularna antitjela