MBL Bonifačić Krk

Paket za trudnice

 • KKS
 • OGTT – Oralni test opterećenja glukozom
 • Fe
 • UIBC
 • TIBC
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • BILIRUBIN
 • KOLESTEROL
 • TRIGLICERIDI
 • UREA
 • KREATININ
 • TSH (referalni laboratorij)
 • Kompletna pretraga mokraće (fizikalno-kemijski pregled/mikroskopski pregled sedimenta)