MBL Bonifačić Krk

OSNOVNI INHALACIJSKI PANEL (45 alergenih komponenti)  

Panel uobičajenih inhalacijskih alergena – ekstrakt i alergene komponente: 45 alergenih komponenti