MBL Bonifačić Krk

Laboratorijske pretrage

 • All Post
 • Laboratorijske Pretrage

 • kompletna krvna slika (KKS)
 • diferencijalna krvna slika (DKS)
 • brzina sedimentacije eritrocita (SE)
 • retikulociti
  • All Post
  • Laboratorijske Pretrage
  • All Post
  • Laboratorijske Pretrage

  • Ukupni bilirubin
  • Konjugirani bilirubin
  • Nekonjugirani bilirubin
  • Glukoza
  • Urea
  • Kreatinin
  • Procjena brizine glomerularne filtracije (eGFR)
  • Urati
  • All Post
  • Laboratorijske Pretrage

 • Alanin aminotransferaza (ALT)
 • Aspartat aminotransferaza (AST)
 • Alkana fosfataza (ALP)
 • Gama glutamiltransferaza (GGT)
 • Amilaza
  • All Post
  • Laboratorijske Pretrage
  • All Post
  • Laboratorijske Pretrage

 • željezo (Fe)
 • nezasićeni kapacitet vezivanja željeza (UIBC)
 • ukupni kapacitet vezivanja željeza (TIBC)
  • All Post
  • Laboratorijske Pretrage

 • Ukupni proteini
 • C-reaktivni protein (CRP)
 • HbA1c
  • All Post
  • Laboratorijske Pretrage

 • Kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • Trigliceridi
  • All Post
  • Laboratorijske Pretrage

 • Test oralne podnošljivosi glukoze (OGTT-0,120)
 • Test oralne podnošljivosi glukoze (OGTT-0,60,120)
 • Test postprandijalne glukoze
  • All Post
  • Laboratorijske Pretrage

 • Kompletna pretraga mokraće
 • Fizikalno-kemijski pregled
 • Mikroskopski pregled sedimenta
  • All Post
  • Laboratorijske Pretrage