MBL Bonifačić Krk

Hematološke pretrage

  • kompletna krvna slika (KKS)
  • diferencijalna krvna slika (DKS)
  • brzina sedimentacije eritrocita (SE)
  • retikulociti