MBL Bonifačić Krk

Renal function

  • Urea
  • Creatinine
  • Estimation of glomerular filtration rate (eGFR)
  • Complete urine examination (physico-chemical examination / microscopic examination of sediment)