MBL Bonifačić Krk

Dječji paket

  • KKS
  • CRP
  • kompletna pretraga mokraće (fizikalno-kemijski pregled/mikroskopski pregled sedimenta)