• All Post
 • alergeni
 • Covid
 • intolerancije
 • Laboratorijske Pretrage
 • Paneli laboratorijskih pretraga
 • Sistematski pregledi
 • Uncategorized
 • Vađenje krvi u kući

 • KKS
 • OGTT - Oralni test opterećenja glukozom
 • Fe
 • UIBC
 • TIBC
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • BILIRUBIN
 • KOLESTEROL
 • TRIGLICERIDI
 • UREA
 • KREATININ
 • TSH (referalni laboratorij)
 • Kompletna pretraga mokraće (fizikalno-kemijski pregled/mikroskopski pregled sedimenta)
 • KKS
 • CRP
 • kompletna pretraga mokraće (fizikalno-kemijski pregled/mikroskopski pregled sedimenta)
  • Urea
  • Kreatinin
  • Procjena brizine glomerularne filtracije (eGFR)
  • Kompletna pretraga mokraće(fizikalno-kemijski pregled/mikroskopski pregled sedimenta)

 • GUK natašte
 • OGTT-test
 • Test postprandijalne glukoze
 • HbA1c
 • Kompletna pretraga mokraće(fizikalno-kemijski pregled/mikroskopski pregled sedimenta)
 • Kolesterol
 • Trigliceridi
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • Adresa

  Vinogradska 2B, Krk, Hrvatska

  Nazovite nas

  +385 51 221 956

  Email

  laboratorij.krk@gmail.com

  Medicinsko Biokemijski Laboratorij Krk

  Laboratorijske Pretrage