MBL Bonifačić Krk

Bubrežna funkcija

  • Urea
  • Kreatinin
  • Procjena brizine glomerularne filtracije (eGFR)
  • Kompletna pretraga mokraće(fizikalno-kemijski pregled/mikroskopski pregled sedimenta)